top of page

Internationale dag van het Kind, wij staan er even bij stil


Een dag waar wij bij SlowBeauty Lifestyle even stil willen staan, het kind…. onze toekomst. In Nederland is er veel aandacht voor opvoeding en onderwijs. Dat is meestal niet vanzelfsprekend in een cultuur waar geld en economie allesbepalend is. Goede zorg voor het kind is ook de belangrijkste investering in duurzaamheid. Hoewel steeds meer mensen het belang daarvan inzien, speelt duurzaamheid nog vaak een ondergeschikte rol bij het maken van economische keuzes.


Het kind streeft onbewust naar duurzaamheid, die de energiebron is voor zijn verwondering en nieuwsgierigheid en daarmee ook van zijn vindingrijkheid. Het kind probeert alles uit en komt door trial and error tot diep gewortelde levensinzichten, die het zijn hele leven houvast zal bieden. In zijn jeugdavonturen leert het kind zich thuis te voelen in zijn leven.


Wie als kind geen verantwoordelijkheid draagt en geen waardering krijgt, zal er als volwassene ook niet mee leren werken. Wie als kind geen vrienden leert kennen, zal op oudere leeftijd ook niet met vriendschap om kunnen gaan. Wie als kind geen dankbaarheid ervaart zal zich gemakkelijk blijven beklagen. Het beseffen van kernwaarden zoals verwondering, nieuwsgierigheid, vriendschap, dankbaarheid en verantwoordelijkheid is geen verstandelijk proces, maar een groeiend inzicht op het affectieve en relationele vlak. Het kind ontdekt deze waarden in zijn eigen zoektocht door spel en samenspel. Dat ouders en opvoeders hierbij het goede voorbeeld moeten geven hoeft geen betoog, maar zij krijgen vaak te weinig ruimte voor hun taak.


Ouders staan onder tijdsdruk van hun werkzaamheden en plichten. Laten zich hierdoor vaak leven en leiden. Hier komen wij bij SlowBeauty Lifestyle om de hoek kijken. Het is de belangrijkste ‘love story die er is: namelijk die van eigenliefde en zelfzorg. We moeten eerst leren om voor onszelf te zorgen op een diepe, duurzame en zinvolle manier voordat we dat voor onze kinderen, anderen mensen, onze en onze wereld kunnen.


XOXO Mariska

Is living the SlowBeauty Lifestyle


Laat ons weten hoe en welke waarde en normen meegeeft aan je kind(eren).

bottom of page